top of page

"Co je INPP?"

Can you help my child? An introduction to INPP (reflex integration/primitive reflexes)

"Můžešpomáháš mému dítěti?"

Úvod do INPP

Další -  "Často pozorované potíže  

& The 5 kroků k přístupu

program INPP"

bottom of page