top of page

"Çfarë është INPP?"

Can you help my child? An introduction to INPP (reflex integration/primitive reflexes)

"A mundeshe ndihmoni fëmijën tim?"

Një hyrje në INPP

Tjetra -  "Vështirësitë që shihen shpesh  

& The 5 hapa për të hyrë

një program INPP"

bottom of page