top of page

INPP Uellsi i Veriut

Praktika private INPP

e Sally Goddard Blythe

Çdo gjë që dëshironi të thoni për praktikën tuaj dhe se si dëshironi që njerëzit të kontaktojnë etj.   

  • Sally Goddard Blythe INPP Instagram
  • INPP UK Facebook
  • Twitter Sally Goddard Blythe
  • Sally Goddard Blythe Youtube
  • LinkedIn
A996D15B-D10B-4FAF-B851-40167533595E_edited_edited.jpg
annie-spratt-GIK1tsETnXI-unsplash_edited_edited.jpg

““Çdo fëmijë është i ndryshëm dhe çdo kulturë ushqen forca dhe vlera të ndryshme tek anëtarët e saj.  Brenda këtyre dallimeve individuale ekziston një temë e përbashkët, tema e zhvillimit - faktori universal që ndahet nga të gjithë fëmijët, pavarësisht prejardhja e tyre dhe cilado qoftë e ardhmja e tyre.”

bottom of page